Belg neemt online makkelijk een loopje met de waarheid

Vorig artikel Volgend artikel

Belg neemt online makkelijk een loopje met de waarheid

Mannen zijn niet te vertrouwen... en vrouwen evenmin. Althans, dat blijkt uit een recent onderzoek* omtrent internetgebruik door online panel question-point (suAzio) bij 500 Belgische respondenten. Uit het onderzoek blijkt dat er redelijk wat wordt afgejokt in de virtuele werkelijkheid, die trouwens dichtbevolkt blijkt te zijn: 65 % van de bevraagde mensen gaf aan er op een of andere manier (e-mail, chatboxen, virtuele gemeenschappen ...) deel van uit te maken.

Maar liefst 44  % van deze "inwoners" van de virtuele realiteit gaf ruiterlijk toe dat ze af en toe wel eens een loopje nemen met de waarheid. Opvallend hierbij is dat mannen de grootste liegebeesten zijn - meer dan de helft van de virtuele mannelijke bevolking (54%) doet zich wel eens anders voor als ze in werkelijkheid zijn -  terwijl de vrouwen het een beetje kalmer aan doen, met iets meer dan een derde (37%).

Hoewel de gevoeligheden bij beide seksen ietwat anders liggen, blijkt de hoofdbekommernis bij beide geslachten toch de eigen persoonlijkheidskenmerken, want 24% van de mannen en 20% van de vrouwen springt hier wel eens creatief mee om. Bij zowel vrouwen als mannen is - niet echt verrassend - vooral het gewicht een tweede heikel punt, waarbij het dan wel weer opvalt dat ook hier weer meer mannen,  met 19% tegenover 16% bij de vrouwen, het niet zo nauw nemen met de werkelijkheid. Het sterke geslacht heeft met 21% trouwens ook beduidend meer moeite met de leeftijd als het zwakke geslacht (7%).

Indien u op zoek gaat naar een levenspartner, kijkt u ook maar beter uit uw doppen, want voor 9% van de mannen en 5% van de vrouwen uit ons onderzoek is de burgerlijke staat en de familiale toestand in de werkelijkheid die naast de virtuele bestaat helemaal anders dan wat ze daar beweren. In het geval dat de respondent aangeeft in deze niet altijd even eerlijk te zijn, gaat het - zoals te verwachten valt - veelal wel over mensen met een partner en/of met kinderen.

Nog eentje om het af te leren: bovenop het voorgaande liegen onze mannen ook meer dan vrouwen over opleidingsniveau (6% tegenover 2%), geslacht (6% tegenover 2%) en nationaliteit (5% tegenover 1%).

Uit het voorgaande kan worden besloten dat u op het internet maar beter op uw tellen past en alles met een korreltje zout neemt. U weze gewaarschuwd: de kans dat u met een zwaarlijvige man van middelbare leeftijd zit te chatten in plaats van met een rondborstig, jong en blond exemplaar van het vrouwelijk geslacht is niet onbestaande ...

[* Dit onderzoek werd uitgevoerd op een steekproef van 500 Belgische respondenten, zowel Vlamingen als Walen, waarvan 327 personen aangaven zich geregeld in de virtuele werkelijkheid te begeven. De betrouwbaarheidsinterval voor de steekproef van 327 is 10.6% bij een 95% betrouwbaarheid.]

Bron: Express.be

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies