Betere controle op huidige reclamesector nodig?

Vorig artikel Volgend artikel

Betere controle op huidige reclamesector nodig?

Volgens het Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruiksorganisaties (OIVO) beïnvloedt reclame, bewust of onbewust, ons gedrag en onze consumptie. Zo zou het toezicht dat er momenteel op wordt gehouden ontoereikend zijn. Uit ongenoegen over die vaststelling pleiten 61 verenigingen uit de burgermaatschappij nu voor de oprichting van een federaal overheidsorgaan om alle reclameboodschappen beter te omkaderen.

Private regulering versus overheidsregulering

Momenteel heeft de Jury voor Ethische Praktijken in de reclame (JEP) de opdracht om de conformiteit van de reclameboodschappen te controleren op grond van de wetgeving en de codes voor zelfdiscipline. Het toezicht dat uitgeoefend wordt, krijgt veel kritiek vanwege de vele uitspattingen en onvolmaaktheden die al jarenlang in die sector vastgesteld worden.

De kritiek daarop is niet van de poes: geen onafhankelijkheid en geen onpartijdigheid in dit orgaan dat door de sector zelf in het leven geroepen werd; juridische onzekerheid; zwakke controles door gebrek aan een systematisch en dwingend karakter… Een dossier over de weinig efficiënte praktijken van de JEP werd op de website van het OIVO gepubliceerd.

Het is vandaag de dag niet meer aanvaardbaar dat er tegen die vele tekortkomingen niet opgetreden wordt. De beste manier om efficiënt en toereikend te reageren is een toezicht van overheidswege op de reclame te voorzien. Een overheidsregulering maakt het mogelijk om aan de invloed van eender welke operator in de gereglementeerde sector te ontsnappen en biedt de garanties die nu volgens de hoger aangehaalde aanklachten ontbreken, namelijk verdediging van het algemeen belang, onafhankelijkheid, juridische zekerheid, gelijke behandeling en een dwingend karakter.

Naar een Federale Reclameraad

Die "Raad" zou, als onafhankelijke en officiële instantie, niet alleen een efficiënt instrument voor onderzoek en analyse van de reclame zijn, maar zou ook een kader voor alle publicitaire praktijken bieden.

3 grote taken

Observatie: Alle publicitaire praktijken observeren zou het mogelijk maken om efficiënter te reageren op de reclameregulering door onder andere analyses te maken over "reclame" en door op eigen initiatief of op verzoek aanbevelingen te doen aan de overheid en de adverteerders;

Controle: De controle die dit orgaan uitvoert, zou alle publicitaire praktijken omvatten en zou niet tot één klachtenprocedure beperkt blijven. Er zou een ruime macht voor zelfaanhangigmaking aan dat orgaan toegekend moeten worden. De gewenste controle zou ook helpen om uit te monden in ontradende en dwingende sancties;

Preventie: Deze taak zou naar de consument gericht zijn voor zijn informatie en bescherming, met onder andere de invoering van een aanmoedigingsbeleid vóór verspreiding, om te vermijden dat er nog, net als vandaag de dag, sancties achteraf worden geheven die ondoeltreffend zijn en onzichtbaar voor de consument.

Een Federale Reclameraad met de hoger genoemde opdrachten zou op een gepaste manier tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de consumenten. Volksgezondheid, verslavingen, milieuzorg, educatie, gelijke kansen zijn één voor één essentiële thema's als het over reclame gaat. Maar enkel een overheidstoezicht op die reclame biedt de mogelijkheid om de burger een hoog en effectief niveau van bescherming te bieden tegen de vindingrijkheid van bepaalde reclamemakers. De regulering van de reclame is van fundamenteel belang in onze maatschappij en verdient enige grondige aandacht… Daarom is er sinds 17 januari een petitie online toegankelijk om de burger bij deze onderneming te betrekken en meer gewicht te geven aan onze actie.

Voor de volledige argumenten : Argumentatie - Naar een federale reclameraad

 

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies