Big Data: veel potentie, hoge prioriteit [Infographic]

Vorig artikel Volgend artikel
Dagelijks genereren smartphones, sensors, videocamera’s, slimme meters en andere aan internet verbonden apparatuur enorme hoeveelheden data. Deze data komen bovenop de enorme informatieberg die uit traditionele bronnen afkomst is. Deze ‘datalawine’ vertegenwoordigt een potentiële goudmijn aan inzichten, maar een nieuw onderzoek van Cisco laat zien dat IT-professionals en bedrijven voor de uitdaging staan om strategische waarde uit hun data te halen. Voor het Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) is onderzoek gedaan onder IT-professionals in 18 landen, waaronder Nederland, naar de uitdagingen, de ‘IT readiness’, de technologiekloof en de strategische waarde van het implementeren van big data trajecten. Hoewel de meeste bedrijven data verzamelen, opslaan en analyseren, geeft het rapport aan dat vele organisaties worstelen met zowel de zakelijke als de IT-uitdagingen van big data. Bijvoorbeeld: 60% van de respondenten vindt dat big data helpt om de besluitvorming te verbeteren en het concurrentievermogen te vergroten. Slechts 28% geeft aan op dit moment strategische waarde uit hun data te halen.
De belangrijkste uitkomsten: Big data, groot potentieel, hoge prioriteit Big data kan concurrentievoordeel bieden aan degenen die data op nieuwe en creatieve manieren benutten. - Wereldwijd denkt 60 procent van de respondenten dat big data bedrijven en landen kan helpen om de besluitvorming en het concurrentievermogen te verbeteren. Het vertrouwen hierin is het grootst in China (90%), Mexico (85%) en India (82%). In Nederland zegt daarentegen 32% van de respondenten dat vertrouwen te hebben. - In Nederland geeft de helft van de respondenten aan dat big data de komende vijf jaar meer strategische prioriteit zal krijgen. Wereldwijd ligt dat percentage iets hoger. Obstakels die het realiseren van waarde en het verkrijgen van inzicht in deze waarde in de weg staan IT managers geven aan dat er obstakels zijn die het implementeren van big data-oplossingen in de weg staan. Beveiliging is de belangrijkste, gevolgd door gebrek aan budget en gebrek aan de juiste expertise. - Wereldwijd geeft een op de vier respondenten aan dat de beveiliging van data en risicomanagement een grote zorg is. Het enorme volume, de vele verschillende manieren om toegang te krijgen tot de data en gebrek aan budget voor beveiliging zijn de belangrijkste redenen waarom beveiliging van big data zo'n grote uitdaging is. - Ook geeft een op de vier respondenten aan niet voldoende expertise in huis te hebben, zoals IT-medewerkers of medewerkers met big data-expertise, gevolgd door te weinig budget (16%) en gebrek aan tijd om big data te bestuderen (14%). Big data zal investeringen in IT aanjagen Meer dan de helft van de respondenten denkt dat big data voor meer IT-budget zal zorgen. - Vier van de vijf respondenten zegt dat big data projecten in meer of mindere mate de cloud nodig hebben. De mate waarin naar de cloud wordt overgestapt kan daarom een impact hebben op de implementatie - en de voordelen - van big data. - Bijna de helft van de ondervraagde IT-managers denkt dat hun netwerkbelasting de komende twee jaar zal verdubbelen door het toegenomen dataverkeer. In Nederland denkt iets meer dan de helft van de respondenten dat. - Slechts twee op de vijf respondenten geeft aan dat zij voorbereid zijn op de grote toename van het netwerkverkeer, terwijl een op de vijf verwacht meer bandbreedte nodig te hebben. - Een op de vier respondenten zegt beter IT-beleid en beveiligingsmaatregelen nodig te hebben. Data in beweging; nieuwe databronnen leiden tot nieuwe kansen Belangrijk, maar grotendeels nog niet aangeboorde data zijn de real-time gegevens die afkomstig zijn van apparatuur, sensors en video. Deze data bieden de meeste waarde als deze in real-time mee gewerkt kan worden. Het netwerk kan de context aangeven van deze ‘data in beweging’, zoals de locatie van het apparaat, het soort en de beschikbaarheid. Op basis hiervan kunnen applicaties beslissingen nemen of acties ondernemen die direct relevant zijn. Volgens de Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast voor 2012 tot 2017, zullen er in 2017 meer dan 1,7 miljard machine-naar-machine connecties zijn. - Drie van de vier respondenten heeft het voornemen om data van digitale sensors, slimme meters, video en andere niet-traditionele 'slimme apparatuur' op te nemen in hun big data-plannen. - De implementatie is in een vroeg stadium, maar slechts een derde heeft een concreet plan om deze nieuwe databronnen te benutten. Web_CiscoBigDataDit bericht werd overgenomen van Dutch Cowboys  
Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies