'Moet belastingbetaler website VRT subsidiëren?'

Vorig artikel Volgend artikel

'Moet belastingbetaler  website VRT subsidiëren?'

‘Moet de belastingbetaler de openbare omroep financieren opdat die onze website kan kopiëren?' Die vraag stelde Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van de Corelio-kranten Het Nieuwsblad en De Standaard, gisteren tijdens een debat op de conferentie Digital News Affairs 2009, die net als vorig jaar in Brussel wordt georganiseerd. Het debat had als thema de manier waarop de gevestigde media omgaan met het snel veranderende landschap van technologie en nieuwe media. Aan het debat namen naast Peter Vandermeersch ook vertegenwoordigers van Deutsche Welle, NOS, BBC, Skynews en Wall Street Journal deel.

Het wordt duidelijk dat ook steeds meer consumenten zich afvragen waarom publieke omroepen die gefinancierd worden met belastinggeld zich vandaag moeten begeven op het terrein van de kranten. ‘Publieke omroepen hadden vroeger radio en tv, wij hadden onze kranten en er was een duidelijke scheiding. Vandaag eten we beiden mekaars lunch op,' aldus Vandermeersch, die eerder tijdens een twintig minuten durende keynote speech een hoopvol beeld van de toekomst schetste voor de Belgische krantenwereld in het algemeen en de Coreliokranten  in het bijzonder.

De Vlaamse kwaliteitskranten De Tijd, De Morgen (De Persgroep) en De Standaard (Corelio) zijn ondanks de doemberichten ‘alive and kicking' en bereiken volgens Vandermeersch  meer lezers dan ooit.  De Standaard ziet het digitale tijdperk dan ook allesbehalve als een bedreiging voor de gevestigde media, maar als een grote kans. Bewijs daarvan is de volledige integratie van de drie platformen print, web en mobiel en het succes van de websites van De Standaard en Het Nieuwsblad, die samen 1,4 miljoen mensen in Vlaanderen bereiken. Toch blijven de inkomsten nog onevenwichtig. Zo haalt De Standaard nog steeds 91% van zijn omzet uit de printactiviteiten en amper 9% uit het web.

Vandermeersch sprak over zijn ‘9 Believes' of overtuigingen, die succes in het digitale tijdperk moeten garanderen, maar stelde daarbij telkens ook een vraag. Hij verwees naar het succes van Twitter-‘user generated content', die vorige week bij de ramp met Turkish Airlines in Schiphol opnieuw cruciaal bleek, maar vroeg zich af of de waarde van dat soort berichtgeving niet wordt overschat? Hij legde ook uit hoe De Standaard de muren tussen de redactie en de sales- en marketingafdeling heeft gesloopt. ‘Een revolutionaire aanpak, die uiteraard ‘gevarenzones' inhoudt, die grondig moeten worden bekeken.' Vandermeersch waarschuwde voor kannibalisatie, wees op het belang van de IT-afdelingen en vroeg zich af of fouten niet al te snel op de rug van die IT-afdelingen worden geschoven.

Nog volgens De Standaard-hoodredacteur wordt het mobiele platform het medium van de toekomst al weet hij nog niet waar het geld voor de kranten zit in die mobiele diensten. ‘Ik heb het antwoord niet en vraag me af of iemand anders het heeft?'Verder zei hij dat content uit meer dan woorden betsaat en wees in dat verband op het belang van het gebruik van infografieken, video en audio.

Maar er blijven ook nog grote uitdagingen. Vandermeersch verwees naar de kansen die worden gemist met betrekking tot het rekruteren en trainen van jong journalistiek talent, naar het vaak te repetitief karakter van content, eerder dan het produceren van ‘unieke berichtgeving', naar de vele vraagtekens die blijven bij hoe men geld kan verdienen aan de bezoekers van websites en het gebrek aan ‘leverage' met de sociale netwerken.

Het debat dat op de presentatie van Vandermeersch volgde bracht weinig nieuwe dingen aan het licht (‘Een online journalist wordt afgerekend op het aantal keer dat zijn artikels worden gelezen')en gleed stilaan maar zeker af in een welles-nietesdiscussie tussen de openbaren omroepen (BBC, Deutsche Welle en NOS) en de onafhankelijke initiatieven (De Standaard, Skynews en Wall Street Journal) waaruit de aanwezigen niet veel wijzer werden. De vraag of ‘de belastingbetaler de openbare omroep moet financieren opdat die een website als die van De Standaard kan kopiëren' werd dan uiteindelijk ook niet beantwoord. (foto: De Nieuwe Reporter)

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies