Uittredend minister Van Quickenborne laat Apple iPad-beleid onderzoeken

Vorig artikel Volgend artikel

Uittredend minister Van Quickenborne laat Apple iPad-beleid onderzoeken

Uittredend minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne laat vandaag weten dat hij de Belgische mededingingsautoriteiten wil laten onderzoeken of Apple zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Dit na berichten over het verplicht verkopen van abonnementen op kranten of tijdschriften via iTunes.

Eind vorige week ontvingen enkele uitgevers in België en Nederland een bericht van Apple over de verkoop van abonnementen via de iPad, zo staat er in het persbericht te lezen. Momenteel int Apple via iTunes al 30% van de opbrengst van de losse verkoop van kranten of tijdschriften. De communicatie van Apple laat uitschijnen dat voortaan ook iPad-abonnementen enkel via iTunes mogen verkocht worden. Apple zou daarbij eveneens recht hebben op een vergoeding van 30%.

Deze strategie van Apple blijft niet zonder gevolgen voor de uitgevers. Wanneer uitgevers iPad-abonnementen niet langer via eigen kanalen, maar louter via iTunes mogen verkopen, wordt een schijn gewekt van machtsmisbruik. De uitgevers moeten daarbij ook het beheer van de klantengegevens en de betaling grotendeels uit handen geven. Aangezien een iPad-abonnement vaak kosteloos aangeboden wordt bij de aankoop van een gewoon ‘papieren’ abonnement, kan de vergoeding van 30% ook enorme gevolgen hebben voor de rentabiliteit van de sector.

Minister Van Quickenborne heeft daarom aan de mededingingsautoriteit gevraagd te onderzoeken of Apple zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. Indien op basis van de eerste analyse een probleem aan het licht komt, zal een formeel onderzoek opgestart worden. Desgevallend kan de zaak overgemaakt worden aan de Europese Commissie.

Vincent Van Quickenborne

Een nieuw informatiemedium als de iPad kan de uitgevers een enorme duw in de rug geven. De iPad zorgt niet alleen voor een innovatieboost maar ook voor toegenomen gebruiksgemak voor de consument. Maar we moeten erover waken dat het succes niet leidt tot misbruik. Ik heb daarom aan de mededingingsautoriteiten gevraagd de zaak snel te onderzoeken.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies