Wordt Wikipedia het eerste slachtoffer van Wolfram Alpha?

Vorig artikel Volgend artikel

Wordt Wikipedia het eerste slachtoffer van Wolfram Alpha?

Wolfram Alpha is geen Google killer zoals sommigen voorspelden. Maar volgens de man die deze vorige week gelanceerde zoekmachine ontwikkelde was dat ook nooit de bedoeling. Stephen Wolfram omschrijft WolframAlpha als een "computergestuurde kennismachine", die de haar gestelde vragen begrijpt en de wiskundige en computergestuurde vaardigheid bezit om er een accuraat antwoord op te geven. De machine is geprogrammeerd om antwoorden te geven op specifieke vragen op vlak van economische statistieken, koken, aardrijkskunde en veel meer. Ook vragen die nog niet door iemand anders zijn gesteld kunnen worden beantwoord. Het hart van de zoekmachine is Mathematica, een wiskundige software die eind tachtiger jaren van vorige eeuw door Wolfram werd ontwikkeld en sinds dan voortdurend is verfijnd.

Hoewel Wolfram Alpha in zijn huidige vorm geenszins een bedreiging voor Google vormt maakt het een uitstekende start in ‘semantic search' - een zich snel ontwikkelend veld waarin specifieke vragen door een computer worden beantwoord aan de hand van enorme bestaande  databases. De kans bestaat dus dat WolfranAlpha de manier waarop we met het internet interacteren revolutioneert. De kans bestaat ook dat de lancering van WolframAlpha Google aanzet tot het innoveren van ‘semantic search'. Omdat Wolfram Alpha geen webpagina's indexeert zal de machine je nooit kunnen vertellen wat de personages van de Sopranos in de laatste aflevering overkwam, zoals Google dat wel kan. Maar deze nieuwkomer kan wel snelle alle feitelijke antwoorden aan de oppervlakte toveren, dus is het eerder een bedreiging voor Wikipedia.

[PC Magazine - ZDNet -Express.be]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies