Wanneer is een wagen total loss?

Wanneer is een wagen total loss?

Vorig artikel Volgend artikel

Velen denken dat een wagen total loss is wanneer een auto niet meer kan gerepareerd worden, maar dat is niet helemaal waar. Voor een totaal verlies kijkt de verzekeraar enkel naar het economisch plaatje: is het economisch nog interessant om de wagen te repareren? Soms is het zo eenvoudig als louter de carrosserie herstellen, maar zal de verzekeraar toch over een totaal verlies spreken.

Waarde van de wagen als referentiepunt

Om na te gaan of er sprake is van een totaal verlies worden eerst de herstellingskosten bepaald. Vervolgens bepaalt men de waarde van de wagen. Hiervoor bestaan er twee manieren.

Enerzijds kan de marktwaarde worden bepaald door een onafhankelijk expert. Dit is wat we de werkelijke waarde van de wagen noemen. De expert gaat na wat de waarde was van het voertuig voor het ongeval plaatsvond. Zo’n expert houdt onder andere rekening met de staat van het voertuig, het aantal kilometers op de teller, de ouderdom van het voertuig et cetera.

Anderzijds kan de wagen worden afgeschreven in functie van de polisvoorwaarden, deze formule wordt vaak gebruikt bij omniumverzekeringen. Aan de hand van een afschrijvingspercentage neemt de economische waarde van de wagen dan jaar na jaar af, zelfs als je de wagen niet zou gebruiken of in je garage laat staan. Anderzijds neemt de waarde niet sterker af wanneer je de wagen intensief gebruikt of wanneer er al een bluts of kras in het voertuig zit. Hier zijn talloze afspraken mogelijk. Deze vorm van waardebepaling is wat we de aangenomen waarde noemen.

Restwaarde van de wagen

Het is echter niet zo dat alleen de werkelijke of de aangenomen waarde van voor het ongeval een rol speelt. Een wagen heeft immers nog steeds een restwaarde. Sommige wagens kunnen nog voor exportdoeleinden worden verkocht, want niet in alle landen zijn de regels even strikt, of er is een schrootwaarde. De economische waarde waarmee rekening wordt gehouden is het verschil tussen de aangenomen of werkelijke waarde en de restwaarde.

Herstellingskosten

Daarnaast spelen de herstellingskosten een rol. Er is sprake van een totaal verlies als de herstellingskosten groter zijn dan het verschil tussen de waarde van de wagen en de restwaarde van de wagen. Als de herstellingskosten groter zijn dan het verschil tussen die twee, zal de verzekeraar maximaal de waarde van de wagen terugbetalen (exclusief de herstellingskosten). Als de herstellingskosten lager zijn, betaalt de verzekeraar de herstellingskosten terug.

Goed letten op afschrijvingsmethode bij de verzekeraar

Wanneer consumenten verzekeringen vergelijken, kijken ze in de eerste plaats naar de premie. Toch is het minstens even belangrijk om te kijken wat je voor diezelfde premie in ruil krijgt. Soms kan enkele euro’s meer toch een gigantisch verschil zijn bij een totaal verlies. En dat is het gevolg van de gehanteerde afschrijvingsmethode.

Test Aankoop maakte eerder een simulatie en legde grote verschillen bloot. Bij een verzekering bij KBC kreeg een verzekerde, bij een ongeval na 60 maanden, nog ongeveer 80% van de verzekerde waarde bij een totaalverlies. Bij een goedkopere verzekeringsformule van Corona Direct bedroeg dat percentage op dat moment net iets meer dan 50%. Zelfs bij een Peugeot e-208 1.2 PureTech scheelt dat al snel € 4.500.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies