e-bike

De verschillen uitgelegd tussen een e-bike, pedelec en een hybrid

Het blijft altijd een boeiende discussie als we over e-bikes praten. De gedachte leeft nu eenmaal bij veel mensen dat je op een e-bike niet hoeft te trappen. De fietsenhandel is daar zelf ook wel debet aan want de term e-bike (type) is synoniem voor elektrische fietsen en spreken we zelden over een pedelec. Wat zeker is dat een e-bike, een pedelec en een hybrid onder de noemer elektrische fietsen vallen. Maar wat zijn de verschillen?

Wat is een Pedelec

De term pedelec is een samentrekking van de Engelse woorden PEdal ELEctrical Cycle en is een fiets die op basis van de kracht die op de pedalen wordt uitgeoefend een beperkte ondersteuning geeft door middel van een elektromotor. Bij deze fietsen moet je dus altijd zelf "meetrappen". Zodra je stopt met kracht uit te oefenen op de pedalen stopt ook de ondersteuning van de elektromotor. Deze elektromotor mag volgens de wetgeving maximaal vermogen bezitten van 250 Watt en mag de ondersteuning maar plaatsvinden tot een snelheid van 25 km/uur.

Wat is een e-bike

Een e-bike is een samenstelling van "electrical" en "bike". Net als bij een pedelec is een e-bike een fiets met trapondersteuning. e-Bikes hebben echter een soort gashandel die de fiets in beweging brengt. Trappen is dus niet noodzakelijk. Volgens onze wetgeving moet ook bij een e-bike de max. snelheid beperkt blijven tot 25 km/u. Sommige pedelecs hebben een soort van power assist bedoeld om de veelal zware fietsen in beweging te brengen tot een snelheid van max. 5-6 km/u zoals bijv. tijdens het lopen met de fiets.

Wat is een Hybrid

Een hybrid (of hybride) betekend samengesteld en is een fiets die gecombineerd is met een elektromotor. Het is niets meer of minder dan een verzamelnaam net zoals de term elektrische fiets. De term wordt echter vaak gebruikt bij meer mountain-bike-achtige pedelecs en bij de vouwpedelecs die gericht zijn op woon-werkverkeer.