Italianen houden niet van iOS, wel van Windows Phone

Vorig artikel Volgend artikel

Windows Phone groter in Italië Uit nieuwe kwartaalcijfers van Kantar Worldpanel blijkt dat Windows Phone met name in Europa aan het groeien is. Wereldwijd is Android natuurlijk de onbetwiste marktleider op smartphonegebied, maar naast Apple's iOS gaat ook het besturingssysteem van Windows steeds meer meetellen. Wanneer we kijken naar een aantal grote gebieden, zien we Android overal als grootste partij en valt vooral de enorme groei in Latijns Amerika op. Even opvallend is de daling van het marktaandeel in Australië, maar liefst 10,8% minder marktaandeel dan in dezelfde periode vorig jaar. smartphone-ww Dan Europa: Kantar kijkt naar de vijf grootste Europese markten te weten Duitsland, Groot-Brittanië, Frankrijk, Italië en Spanje en de cijfers van deze "big five" staan in onderstaande tabel: europa-5 Android heeft de toppositie verstevigd met een groei van 4,2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en het marktaandeel van Windows Phone is van 4,6% naar 9,8% gegaan en dat is een forse groei. Mede doordat het marktaandeel van iOS gedaald is naar 14,6%, telt Windows Phone nu zeker mee op de markt van besturingssystemen. In de vijf grootste Europese markten zijn onderling grote verschillen. Zo heeft Android in Spanje maar liefst 90% van de markt en is in Groot-Brtittanië de verdeling als volgt: Android 58,4%, iOS 27% en Windows 11,4%. Met uitzondering van Spanje, verloor iOS in Europa marktaandeel en Windows won in alle vijf onderzochte landen. In Italië zijn grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar. Het marktaandeel van Android steeg 10,4% en komt op 71,6%. Apple's iOS verloor terrein en ging van 14,2% nar 10,2% waardoor Windows Phone op de tweede plaats kwam met 13,7%, een groei van 2,9% ten opzichte van vorig jaar. italië-kantar Deze post is een bijdrage van Karina Ahles-Frijters en verscheen eerder al op Dutchcowboys.nl.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies