Illegaal downloaden toch niet toegelaten als “thuiskopie”?

Vorig artikel Volgend artikel

Mag je films, muziek of software die illegaal online geplaatst zijn downloaden? Advocaten en juristen debatteren er al enkele jaren over. Het Europees Hof van Justitie brengt binnenkort definitieve duidelijkheid.Intussen raakte vorige donderdag alvast het (afwijzende) advies bekend van de Advocaat-Generaal aan het Europees Hof.

Voorstanders van een liberale visie op kopiëren en downloaden zeggen dat de welbekende uitzondering in de auteurswet voor “thuiskopie”, die toelaat om een kopie te maken van een werk dat je regelmatig in bezit hebt gekregen voor eigen gebruik “binnen de familiekring” ook moet betekenen dat je “binnen de familiekring” werken vrij mag downloaden van het internet.

Advocaten die vinden dat auteurs en kunstenaars beter beschermd moeten worden, hebben er daarentegen steeds op gewezen dat de onderliggende bedoeling van de thuiskopieregeling altijd is geweest om je toe te laten een kopie te maken voor privégebruik van een werk dat je zelf rechtmatig hebt verkregen (en betaald).

De vraag of downloaden uit illegale bron al dan niet toegelaten is, ligt al een tijdje op de tafel van het Europees Hof van Justitie en zeer recent gaf de Advocaat-Generaal zijn opinie aan het Europees Hof van Justitie.Het Hof hoeft deze opinie niet te volgen in haar arrest, maar doet dit in de overgrote meerderheid van de gevallen wel degelijk.

De Advocaat-Generaal vraagt nu in zijn opinie aan het Hof om op basis van de onderliggende regels van Europees (auteurs-)recht wel degelijk te oordelen dat een kopie uit illegale bron verboden moet zijn en niet kan genieten van de uitzondering van de “thuiskopie”. Als het Europees Hof van Justitie deze opinie volgt, lijkt het doek definitief te vallen voor wie dacht dat hij ongestraft films, muziek of software van het net kon halen…

Onze kantoorgenoot Andries Hofkens schreef een uitgebreid artikel op onze kantoorwebsite, maar hier vind je alvast de headlines:

Waarover gaat het precies?

De thuiskopie is een uitzondering uit de auteurswet die je toelaat om voor privé-gebruik een kopie te maken van auteursrechtelijk beschermd werk, zoals muziek, films of software. Maar sedert enkele jaren wordt de thuiskopie eveneens ingeroepen om het downloaden van werken te verantwoorden, ook als die werken uit ongeoorloofde bronnen komt zoals de zogenaamde peer-to-peer of sharingnetwerken.

Een en ander heeft nu geleid tot een rechtzaak bij het Europees Hof van Justitie, dat definitief zal moeten beslissen of downloaden uit illegaal bron mag of niet.

En wat denkt de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie hiervan?

Kort samengevat is de Advocaat-Generaal van oordeel dat het massaal verspreiden en downloaden van beschermde werken schade toebrengt aan die werken. De billijke vergoeding die auteurs nu krijgen, dekt die schade niet en het toestaan van downloaden uit illegale bron onder het mom van thuiskopie kan dan ook nooit de bedoeling van de Europese regelgever geweest zijn.

Om die redenen adviseert hij het Hof van Justitie om te oordelen dat downloaden uit ongeoorloofde bronnen niet kan onder de regels van de thuiskopie, tenzij de billijke vergoeding gevoelig verhoogd zou worden.

Wat zijn de te verwachten consequenties in België?

De vraag rijst of deze conclusie van Advocaat-Generaal Villalón repercussies zal hebben op België. Ook in ons land woedt al enige jaren een discussie over de bruikbaarheid van de exceptie van thuiskopie voor het downloaden van werken uit ongeoorloofde bronnen.

Wat de uiteindelijke beslissing van het Europees Hof van Justitie zal zijn, is nog niet bekend. De conclusie van de Advocaat-Generaal wijst alvast de weg, want zijn advies heeft heel wat politiek en juridisch gewicht. De kans is dus grot dat het arrest wel eens definitief de deur zou kunnen sluiten voor (illegaal) downloaden met behulp van de thuiskopie-exceptie.

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies