Buzz conversations: 63% positieve berichten!

Vorig artikel Volgend artikel

Buzz conversations: 63% positieve berichten!

 "Conversations really matter; organised by These Days" - Emanuel Rosen, auteur van Autonomy of Buzz, gaf key insights in hoe Buzz echt ontstaat en wat de gevaren zijn.

Buzz op zich is een cocktail van 2 ingredienten, aan de ene kant heb je een product of iets tastbaars waar mensen over kunnen spreken en aan de andere kant heb je een externe invloed of stimulus(bv. een goed of slechte dienstverlening). De combinatie van de twee laat "buzzes" ontstaan.

Buzz is...

-> 73 % in persoon, van mond tot mond en 10% puur online en 17% via telefoon
-> meer positief dan negatief (63% van alle buzz mag positief genoemd worden)
-> 50% met in het eerste stadium familie als startpunt

(source: Keller Fay Group)

Wat zijn de basisprincipes om buzz te starten of the beinvloeden:

1/ Iets om over te praten (opgelet: relevantie)
2/ Moedig participatie aan (voting / reviews schrijven)
3/ moedig zelf - expressie aan en creativiteit (show it! share it!)
4/ Gemakkelij en simpel om het door te sturen of the sharen
5/ doe me aan de sociale interacties
6/ moedig niet directe conversaties aan
7/ roep een emotie op
8/ positieve voorbeelden helpen een handje
9/ luister en meet

Buzz opstarten of voortzetten hangt niet alleen af van het aantal mensen die je bereikt. Mass advertising en direct marketing kunnen helpen, maar het meest belangrijke is dat je die mensen bereikt die ten eerste je bericht zouden doorsturen (influencers), maar ook die groep mensen die je produkt of dienst zouden gebruiken. Je kan nog zo een giga grote campagne lanceren en hopen dat die dan zijn weg in de buzz werled vindt, maar als niemand je bericht of produkt oppikt, dan zal het een flop blijven/worden. Dus de juiste cluster aan mensen vinden is key. Hier spreek je niet over segmentatie maar clusters, de groep mensen kunnen op een platte demografische segmentatie niets gemeen hebben, maar door hun interesse velden en hun leefwereld connecten ze toch met elkaar.

Emanuel Rosen gaf eveneens een paar tips om buzz marketing te starten:

- onderzoek je bestaande buzz, mensen spreken al over jou!
- negatieve buzz is goed, het is een opportuniteit
- maak het tastbaar
- start meerdere initiatieve
- het is een straatje zonder einde
- Gebruik geen marketing talk
- hou het eenvoudig

De populariteit van sites zoals Youtube of blogs, laten mensen toe om verbale buzz om te zetten in visuele buzz, daar ligt ook de uitdaging voor de bedrijfswereld in de toekomst alsook het gevaar voor producten of diensten. Je doelgroep bezit allemaal een mobiele telefoon met een camera erop, dus de kwalteit van je product of denstverlening kan zowel op foto vastgelegd worden, maar nog krachtiger is dat je doelgroep er ook videotjes kan van maken. Denken we maar aan de slapende AT&T kabel installateur, het kryptonite "niet te breken" slot dat met een balpoint open ging etc. Dit zal alleen maar intenser worden en het is key dat bedrijven hier op voorbereid zijn. Maar vergeet niet, elke negatieve buzz over jouw product of dienst is een opportuniteit, want in elke negatieve kritiek ligt wel ergens een waarheid, dus kijk eerst intern, want dit is waardevolle informatie om bedrijfsprocessen te analyseren.

Don't blame the messenger, but the process you created. 

Sources:

event: www.conversationsreallymatter.be 
bio: http://www.conversationsreallymatter.be/speakers.html
Hans Smellinckx / Interactive Marketing 101: www.onlinemarketingmananger.be

 

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies