Twitter & Friends zetten rechtspraak op de helling

Vorig artikel Volgend artikel

Twitter & Friends zetten rechtspraak op de helling

In Florida moest een rechter vorige week vaststellen dat niet minder dan 8 van de 12 juryleden tijdens een rechtszaak het internet hadden geconsulteerd om zaken uit te zoeken. 8 weken werk werden in een handomdraai verloren, want de rechter kon niets anders dan een ‘mistrial' uitroepen. Het gebruik van Blackberry's en iPhones om informatie te verzamelen en te verzenden tijdens een rechtszaak zet het klassieke rechtssysteem steeds verder op de helling.

Moderne technologie dreigt een einde te maken aan het een alomgerespecteerd gebruik waarbij de jury wordt verondersteld geen informatie over een beschuldigde in overweging te nemen bij zijn eindoordeel, buiten wat hij in de rechtszaal heeft vernomen. In de laatste weken hebben verschillende rechters rechtszaken ongeldig verklaard nadat bleek dat juryleden informatie omtrent de beschuldigde hadden opgezocht op Google, Twitterberichten omtrent hun jury-activiteiten hadden rondgestuurd of updates over de aan de gang zijnde rechtszaak op Facebook hadden gepost.

In Arkansas is vorige week een rechtszaak stopgezet omdat een jurylid tijdens de zaak actief twitterde. Het bedrijf dat de zaak verloor stelt nu dat het jurydlid "vooringenomen" was en via Twitter tijdens de zaak met de buitenwereld communiceerde. In de zaak werd 12,6 miljoen dollar toegekend aan een tweetal dat een zaak had aangespannen tegen een bouwbedrijf. Het jurylid, Johnathan Powell, twitterde tijdens de jurybesprekingen de volgende boodschap: ‘I just gave away TWELVE MILLION DOLLARS of somebody else's money! . Ook dichter bij ons, in Groot-Brittannië, werden procedurefouten ingeroepen toen een jurylid tijdens het proces over een verkrachtingszaak online infromatie opzocht omtrent de beschuldigde, ondanks duidelijke richtlijnen om dat niet te doen.

Maar pauzes en sanitaire onderbrekingen zijn uitstekende opportuniteiten om Wikipedia, Google Maps of nieuwssites te consulteren op zoek naar bijkomende informatie over het misdrijf. Advocaten screenen zorgvuldig de sociale netwerkactiviteiten van juryleden om te zien of ze tijdens het proces over de zaak met hun vrienden communiceren, maar de magsitratuur heeft voorlopig weinig oplossingen voor het probleem. ‘Mensen zoeken bijkomende informatie omdat ze alle vragen willen beantwoorden, niet uit slechte wil,' zegt Douglas L. Keene van de American Society of Trial Consultants. Maar het huidige rechtssyteem is gebaseerd op honderden jaren van rechtspraak waarbij de feiten die aan de jury worden voorgelegd zowel bij verdediging als openbare aanklager bekend zijn voor de start van het proces. ‘Dat is de kracht van het systeem,' aldus Olin Guy Wellborn, die rechten doceert aan de Universiteit van Texas. ‘Wanneer juryleden hun eigen zoektocht naar informatie op het internet starten, gaat dit alles verloren'.

[Gebaseerd op: New York Times]

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies