Nederlandse studie geeft E-mailmarketing een prominentere positie in de marketingmix

Vorig artikel Volgend artikel

E-Village en RapidSugar publiceren vandaag de 10e editie (2013) van de E-mail Benchmark, een periodiek onderzoek naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van e-mailmarketing in Nederland. Een vergelijking met vorige edities laat in deze benchmark een paar opvallende uitkomsten zien. Zo geeft 71% van de ondervraagde marketeers aan dat e-mail een steeds belangrijkere positie krijgt in de marketingmix (t.o.v. 2011). En 84% ziet e-mail als één van de belangrijkste digitale kanalen. Marketingmix: E-mailmarketing wordt een steeds belangrijker marketingkanaal in de dialoog tussen de consument en het bedrijfsleven en bedrijven onderling. E-mailmarketing laat zelfs andere digitale kanalen als SEO (54%) en social media (49%) achter zich. Een andere opvallende ontwikkeling is dat de meeste e-mails op vrijdag worden verzonden. Terwijl de beste open rates en CTR op zondag worden behaald. Zeker consumenten klikken massaal door op hun vrije zondag, maar ook B2B e-mails scoren de beste open ratio’s op zondag. Belang van email in de marketingmix Het onderzoek is uitgevoerd door zowel E-Village als RapidSugar. Hun gezamenlijke 31 jaar ervaring in de e-mailmarketing branche heeft er voor gezorgd dat alle aspecten van het vakgebied in het onderzoek aan bod komen. In totaal komen 14 verschillende branches aan bod. Hierdoor kunnen marketeers de resultaten in de Benchmark altijd met hun eigen situatie vergelijken. Hoewel het om een studie gaat die in Nederland uitgevoerd is, kunnen we toch een parallel trekken met de Belgische/Vlaamse marktsituatie. Alle cijfers zijn uitgesplitst naar de business to business (B2B) en business to consumer markt (B2C). Een korte samenvatting: - E-mailmarketeers zijn – met een gemiddeld cijfer van 7,4 – zeer tevreden over e-mail als marketingkanaal. 40% van de marketeers zegt in 2013 meer te gaan investeren in e-mailmarketing. - 74% van de marketeers heeft een aparte strategie voor e-mailmarketing, al dan niet als onderdeel van het totale (online) marketingplan. Conversie geldt als belangrijkste meetpunt voor het succes van een e-mail. Dit wordt door 67% van de marketeers genoemd. - Ten opzichte van vorig jaar is er een forse daling in het personaliseren van e-mails. Dit jaar geeft 68% aan gepersonaliseerde e-mails te versturen, ten opzichte van 77% vorig jaar. De belangrijkste uitdaging voor 2013 is het gesegmenteerd versturen van e-mails, gevolgd door de integratie van e-mail met social media. - De drie belangrijkste online kanalen voor 2013 zijn e-mailmarketing (genoemd door 84% van de ondervraagden), SEO (54%) en social media (49%). - De gemiddelde bounce ratio in 2012 was 0,58%. Van elke 1000 verzonden e-mails kwamen er in 2012 dus bijna 6 niet aan. Er zijn grote verschillen in de bounce ratio tussen de verschillende branches: van retail met een bounce ratio van 0,33% tot wonen met een bounce ratio van ruim 4%. - In 2012 was de gemiddelde open ratio 23,86%. B2C doet het qua open ratio beter dan B2B. De gemiddelde open ratio ligt bij B2C met 24,43% meer dan 5 procentpunten hoger. - De gemiddelde CTR was in 2012 4,43%. Bij B2C wordt er beter geklikt dan bij B2B. - De gemiddelde CTO was 18,56%. Per kwartaal waren er grote schommelingen, met een CTO van 18,89% in Q1 en 17,93% in Q2. Bij B2B laat de CTO een negatieve ontwikkeling zien. De CTO neemt gedurende het jaar af. In Q4 is er een lichte opleving in de CTO, maar niet voldoende om op het niveau van Q1 of Q2 uit te komen. - Over de dag gezien worden rond 01.00 uur, 06.00 uur en 17.00 uur de meeste e-mails verstuurd. - Tijdens het ontbijt en na het avondeten worden de meeste e-mails geopend. - Op vrijdag worden de meeste e-mails verzonden. Op zondag stijgt de open ratio voor B2B fors. Voor B2C mails laat de CTR op zondag een enorme piek zien

Bruno de Regge

Reageren is uitgeschakeld omdat er geen cookies opgeslagen worden.

Cookies toestaan Meer informatie over cookies